Druki rejestracyjne:

Wniosek rejestracyjny działalności gospodarczej wraz z załącznikami

Druk rejestracyjny w zakresie podatku VAT

Druki faktur VAT i faktury dla podatników zwolnionych z VAT:

Faktura VAT

Faktura korygująca VAT 

Nota korygująca VAT umożliwiająca skuteczne sprostowanie stwierdzonych w fakturach pomyłek 

Rachunek dla podatników zwolnionych z VAT

Wzory ewidencji podatkowych:

Ryczałt ewidencjonowany

Ewidencja przebiegu pojazdu

Księga przychodów i rozchodów

Ewidencja zakupów i sprzedaży

Stosunek pracy:

Umowa o pracę

Świadectwo pracy

Wniosek o zwrot róznicy podatku VAT za zakup materiałów budowlanych:

Druk VZM-1 z załącznikami (ulga na starych zasadach)

Dokumenty ZUS

ZUS DRA deklaracja rozliczeniowa

ZUS RCA imienny raport miesięczny i należnych składkach

ZUS Z-15 oświadczenie do uzyskania zasiłku opiekuńczego

ZUS Z-3 oświadczenie płatnika składek

ZUS ZFA zgłoszenie - płatnika osoby fizycznej

ZUS ZPA zgłoszenie - płatnika osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń osoby ubezpieczonej

Umowy cywilnoprawne

Umowa o dzieło bez przekazania praw autorskich

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich

Umowa zlecenie

 

www.000webhost.com